προηγούμενο
επόμενο
02/05/2013 12:07:00

Σεμινάρια για Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Παρακολουθήστε τα Σεμινάρια για Εκπαίδευση σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές στον Φορέα της επιλογής σας.

Πιστοποιηθείτε ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε μια από τις ακόλουθες 3 κατηγορίες:

  •         Επιθεωρητών Κτιρίων
  •         Επιθεωρητών Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης
  •         Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Περισσότερες Πληροφορίες: Πρόγραμμα Ενεργειακοί Επιθεωρητές

διαβάστε επίσης

επιστροφή