προηγούμενο
επόμενο
Προσφορές Εκπαίδευσης
Το αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας ΚΔΒΜ1 Grand Foyer, προσφέρει στο πλαίσιο διαγωνισμού και σε συνεργασία με το portal εκπαίδευσης…
10/08/2017
Το αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι Costyle σε συνεργασία με το Semifind.gr κληρώνει για τους αναγνώστες του υποτροφίες σε ετήσια προγράμματα σπουδών…
06/09/2016
Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ στο πλαίσιο των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί σταθερά επί σειρά ετών, θα προσφέρει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016…
29/08/2016