Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης > Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΔΕΛΤΑ - ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 22
Τηλέφωνο: 210 8225983

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης, ηλικίας και επιπέδου σπουδών, μέσω των οποίων κάθε καταρτιζόμενος συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Επιπλέον, υλοποιοεί επιδοτούμενα σεμινάρια για το προσωπικό επιχειρήσεων μέσω των προγραμμάτων ΛΑΕΚ, αφενός μεν εξασφαλίζοντας τη δια βίου μάθηση των εργαζομένων ώστε να γίνονται περισσότερο αποδοτικοί στην εργασία τους, αφετέρου δε καθιστώντας περισσότερο ανταγωνιστική την ίδια την εταιρεία, αυξάνοντας το μερίδιό της στην αγορά εργασίας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Πιστοποίηση Ελεγκτών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση συμπληρώνοντας την παρακάτω Φόρμα. Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στον φορέα που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:*  
Πόλη/Περιοχή:*  
Τηλέφωνο:*  
E-Mail:  
Κωδικός Ασφαλείας:*
Captcha image
Show another codeαλλαγή εικόνας
* = υποχρεωτικό πεδίο