• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
  • Το Πρόγραμμα έχει κόστος συμμετοχής. Επικοινωνήστε με τον Φορέα Εκπαίδευσης για να σας ενημερώσει.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποδοχής αιτήσεων για την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε όσους εκπαιδευτές είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Επιπλέον, ανταποκρίνεται και σε όλους όσους διεξάγουν παρουσιάσεις και ομιλίες χωρίς απαραίτητα να είναι εκπαιδευτές.

Οφέλη Παρακολούθησης
1) Θα αποκτήσετε τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από έναν εκπαιδευτή ενηλίκων
2) Θα αποκτήσετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα ώστε να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για την εγγραφή σας στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων

Βρείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παραπάνω πρόγραμμα
Επιλέξτε την πόλη που σας ενδιαφέρει: