Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης > Πιστοποίηση Ελεγκτών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Τα προγράμματα κατάρτισης προσεγγίζουν με πληρότητα τα κύρια ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, την αποτελεσματική λειτουργία και τις απαιτήσεις των ιδιωτικών ΚΤΕΟ και οδηγούν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, καθώς και στην Πιστοποίηση των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντάς τους σε αξιόπιστους επαγγελματίες στον τομέα τους.

Το Πρόγραμμα έχει κόστος συμμετοχής. Επικοινωνήστε με τον Φορέα Εκπαίδευσης για να σας ενημερώσει.

Η εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία αλλά και Πρακτική Άσκηση σε δημόσια ΚΤΕΟ, αφορά στις ακόλουθες ενότητες:

 • Τεχνικός έλεγχος οχημάτων
 • Σύστημα Πέδησης Οχημάτων
 • Σύστημα Διεύθυνσης Οχημάτων
 • Σύστημα Ανάρτησης – Πλαίσιο
 • Συστήματα τροφοδοσίας και ανάφλεξης καυσίμου
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση-έλεγχοι καυσαερίων
 • Διαβρώσεις οχημάτων
 • Σύστημα φωτισμού
 • Ηχορύπανση
 • Τροχοί – ελαστικά
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων
 • Μηχανογράφηση Τεχνικού Ελέγχου

Στους συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις Πιστοποίησης, παρέχονται Βεβαιώσεις Εκπαίδευσης και το Πιστοποιητικό Ελεγκτικού Προσωπικού ΙΚΤΕΟ, με την έγκριση του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Βρείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παραπάνω πρόγραμμα
Επιλέξτε την πόλη που σας ενδιαφέρει: