Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης > Πρόγραμμα Ενεργειακοί Επιθεωρητές

  • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές.
  • Το Πρόγραμμα Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχει κόστος συμμετοχής. Επικοινωνήστε με τον Φορέα Εκπαίδευσης για να σας ενημερώσει.

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση διπλωματούχων μηχανικών, ή πτυχιούχων μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406Β΄), τα οποία καθορίζουν τα προσόντα και τις διαδικασίες για την απόκτηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες:

  •     Επιθεωρητών Κτιρίων
  •     Επιθεωρητών Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης
  •     Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

 

Βρείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παραπάνω πρόγραμμα
Επιλέξτε την πόλη που σας ενδιαφέρει: