Φορείς εκπαίδευσης που προσφέρουν το παραπάνω πρόγραμμα:
EUROtraining ΚΕΚ - ΒΟΛΟΣ EUROtraining ΚΕΚ - ΒΟΛΟΣ
Στρ. Καλλέργη 26 Νεάπολη, Κέντρο, ΒΟΛΟΣ
ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ - ΒΟΛΟΣ ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ - ΒΟΛΟΣ
Α΄ ΒΙΠΕΒ, ΒΙΠΕΒ, ΒΟΛΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΔΒΜ2 - ΒΟΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΔΒΜ2 - ΒΟΛΟΣ
Αντωνοπούλου 127, Κέντρο, ΒΟΛΟΣ
Prev1NextAllπροβολή όλων

επιστροφή