προηγούμενο
επόμενο
03/07/2017 13:51:00

Επαγγελματική εξειδίκευση SECURITY στο κορυφαίο Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑ Επιλογή»

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης 105 ωρών «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» - Security σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚE.ME.A. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Security. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 5 Ιουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚE.ME.A. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εργασθεί ή εργάζονται ως μισθωτό προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, ή ως προσωπικό σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας επιχειρήσεων, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν και όσοι κατέχουν Βεβαίωση Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης που έχει χορηγηθεί από αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» 105 ωρών είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης . Το πιστοποιητικό από την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π είναι το πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση αλλά και την ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Η ειδικότητα «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας» συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και κατά συνέπεια στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ SECURITY ΣΤΟ Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑ Επιλογή»!

• Μηδενική ανεργία – Είναι η ειδικότητα με τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας
• Πολλοί από τους αποφοίτους μας, αλλά και τους σπουδαστές μας, είναι ήδη στελέχη των μεγαλυτέρων εταιρειών ασφαλείας της χώρας
• Είναι ο πιο δυναμικά εξελισσόμενος επαγγελματικός κλάδος
• Αυτόματη Εγγραφή στο Γ.Ε.Α.Σ. ΑΛΦΑ (Γραφείο Εργασίας Απόφοιτων Σπουδαστών) που βοηθά τον απόφοιτο να βρει εργασία σε εταιρεία Ι.Ε.Π.Υ.Α.
• Δυνατότητα εύρεσης εργασίας, μέσω του ΓΕΑΣ ΑΛΦΑ (Γραφείο Εργασίας Απόφοιτων Σπουδαστών), αλλά και μέσω της διεξαγωγής των Ημερών Καριέρας, σε συνεργαζόμενες -και μη- εταιρείες του κλάδου
• Στο Κ.Δ.Β.Μ. 2 «ΑΛΦΑ Επιλογή» απευθύνονται διευθυντές ασφαλείας εταιρειών της χώρας μας, οι οποίοι αναζητούν εκπαιδευμένα στελέχη με συστάσεις
• Οι απόφοιτοι του Κ.Δ.Β.Μ. 2 «ΑΛΦΑ Επιλογή» προτιμώνται στις προσλήψεις, διότι είναι γνωστό στην αγορά εργασίας το υψηλό επίπεδο της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης
• Η γνωστοποίησή των αποφοίτων μας και κατόχων πιστοποίησης του προγράμματος στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, είναι μία ακόμη υποχρέωση του ΓΕΑΣ ΑΛΦΑ, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή επιστολής σε εν δυνάμει εργοδότες, που ενδιαφέρονται να απολαμβάνουν υπηρεσίες από επαγγελματίες του κλάδου


Κλείστε εδώ  μία από τις τελευταίες θέσεις,

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτη το ΚΔΒΜ ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

διαβάστε επίσης

επιστροφή