προηγούμενο
επόμενο
27/12/2016 14:42:00

Η TÜV HELLAS πιστοποιεί 48 ειδικότητες στο πλαίσιο της δράσης του Υπ. Εργασίας για άνεργους 29-64 ετών

Εξαιρετικά δυναμική είναι η παρουσία της TÜV HELLAS (TÜV NORD) στην αγορά της Πιστοποίησης του εργατικού δυναμικού την τελευταία τετραετία καθώς ο Φορέας έχει αναπτύξει και διαπιστεύσει περισσότερες από 45 ειδικότητες, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ, σε διάφορους κλάδους της οικονομίας όπως του τουρισμού, του εμπορίου, της διακίνησης, της μεταποίησης, της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εργασίας «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  2/2016), η οποία απευθύνεται σε 23.000 ανέργους, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει ήδη διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης που καλύπτουν την πλειονότητα των ειδικοτήτων της δράσης. Αυτές μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.tuv-nord.com/gr/el/pistopoiisi-prosopon/

Αξίζει να σημειωθεί ότι η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων πιστοποίησης επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 2013 και 2015 αποτέλεσε τον φορέα πιστοποίησης 5.000 επαγγελματιών στα πλαίσια προγραμμάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού σε σχήματα πιστοποίησης, που εντάσσονται στο πεδίο διαπίστευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση, καθώς το πιστοποιητικό τους αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο στα κράτη μέλη της ΕΕ.

TÜV HELLAS (TÜV NORD)
H TÜV HELLAS είναι μέλος του TUV NORD GROUP και αποτελεί τον μεγαλύτερο και πιο δυναμικό Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων στη χώρα μας. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987, παρέχοντας υπηρεσίες Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης. To TÜV NORD GROUP έχει παρουσία σε 70 χώρες, απασχολώντας τουλάχιστον 14.000 προσωπικό, διαθέτοντας όλες τις διεθνείς και τοπικές διαπιστεύσεις και εγκρίσεις και έχοντας κύκλο εργασιών 1,2 δις €. Βασικά στοιχεία της ταυτότητας της αποτελούν η εγκυρότητα, η αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών της σε όλο τον κόσμο και η αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών της.

διαβάστε επίσης

επιστροφή